Бюджетные счета

SaņēmējsValsts kase
Reģistrācijas Nr.90000050138
Konta numursatbilstošais numurs no tabulas
Saņēmēja BICTRELLV22

KontsNosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
LV91TREL1060000110000Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
LV08TREL1060000121000Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi
LV71TREL1060000122000Peļņas nodokļa parādi, dokumentārās pārbaudēs konstatētie peļņas nodokļa maksājumi par iepriekšējo periodu
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 
LV37TREL1060000220000Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
LV85TREL1060000230000Sociālā nodokļa parādi, pārbaužu rezultātā aprēķinātie sociālā nodokļa maksājumi par iepriekšējiem periodiem
Īpašuma nodokļi 
Īpašuma nodokļa parāda maksājumi 
LV43TREL1060000420100Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa
LV59TREL1060000420200Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa
LV75TREL1060000420300Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa
LV91TREL1060000420400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa
LV10TREL1060000420500Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa
LV26TREL1060000420600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa
LV90TREL1060000421000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde
LV41TREL1060000421300Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas pilsētas nodaļa
LV08TREL1060000421700Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa
LV71TREL1060000422700Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa
LV54TREL1060000423200Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa
LV21TREL1060000423600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Alūksnes Vidzemes reģionālās iestādes nodaļa
LV53TREL1060000423800Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Balvu nodaļa
LV85TREL1060000424000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa
LV20TREL1060000424200Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa
LV52TREL1060000424400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa
LV84TREL1060000424600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa
LV51TREL1060000425000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa
LV18TREL1060000425400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa
LV50TREL1060000425600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa
LV17TREL1060000426000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa
LV49TREL1060000426200Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa
LV16TREL1060000426600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa
LV48TREL1060000426800Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa
LV80TREL1060000427000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa
LV47TREL1060000427400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa
LV79TREL1060000427600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa
LV14TREL1060000427800Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa
LV46TREL1060000428000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa
LV13TREL1060000428400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa
LV77TREL1060000428800Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa
LV12TREL1060000429000Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa
LV76TREL1060000429400Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa
LV11TREL1060000429600Īpašuma nodokļa parāda maksājumi VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Pievienotās vērtības nodoklis 
LV37TREL1060000511000Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
LV53TREL1060000511100Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transporlīdzekļu iegādēm
LV69TREL1060000511200Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
LV85TREL1060000511300Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
LV03TREL1060000512000Apgrozījuma nodokļa parādi, dokumentārās pārbaudēs konstatētie apgrozījuma nodokļa maksājumi par iepriekšējo periodu
LV66TREL1060000513000Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas 
LV20TREL1060000521200Akcīzes nodoklis vīnam
LV36TREL1060000521300Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem
LV52TREL1060000521400Akcīzes nodoklis starpproduktiem līdz 15 tilpumprocentiem
LV68TREL1060000521500Akcīzes nodoklis starpproduktiem virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem
LV84TREL1060000521600Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem
LV35TREL1060000521900Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem
LV51TREL1060000522000Akcīzes nodoklis alum
LV17TREL1060000523000Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem
LV96TREL1060000524100Akcīzes nodoklis cigaretēm
LV15TREL1060000524200Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarellām
LV31TREL1060000524300Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai
LV47TREL1060000524400Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai
LV63TREL1060000524500Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem tabakas izstrādājumiem
LV79TREL1060000524600Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajām pārējām akcīzes precēm
LV41TREL1060000528000Akcīzes nodoklis kafijai
LV06TREL1060000529600Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem naftas produktiem
LV22TREL1060000529700Akcīzes nodokļa atmaksas, ja degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti tika izmantoti par kurināmo
Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot) 
LV68TREL1060000531200Akcīzes nodoklis vīnam
LV84TREL1060000531300Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem
LV03TREL1060000531400Akcīzes nodoklis starpproduktiem līdz 15 tilpumprocentiem
LV19TREL1060000531500Akcīzes nodoklis starpproduktiem virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem
LV83TREL1060000531900Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem
LV02TREL1060000532000Akcīzes nodoklis alum
LV65TREL1060000533000Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem
LV47TREL1060000534100Akcīzes nodoklis cigaretēm
LV63TREL1060000534200Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarellām
LV79TREL1060000534300Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai
LV95TREL1060000534400Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai
LV42TREL1060000537100Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem
LV58TREL1060000537200Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem
LV74TREL1060000537300Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem
LV90TREL1060000537400Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem
LV09TREL1060000537500Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss >=2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 C >=25 cSt
LV25TREL1060000537600Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem
LV41TREL1060000537700Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo
LV57TREL1060000537800Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo
LV73TREL1060000537900Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss <2 vai kinemātiskā viskozitāte 50 C <25 cSt, kā kurināmais
LV89TREL1060000538000Akcīzes nodoklis kafijai
LV71TREL1060000539100Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss <2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 C <25 cSt
LV87TREL1060000539200Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem saskaņā ar likumu pievienots etilspirts vai tā atvasinājums ETBE
LV22TREL1060000539400Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kurai saskaņā ar likumu ir pievienota biodīzeļdegviela,kas iegūta no rapša sēklu eļļas
LV38TREL1060000539500Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota rapšu sēklu eļļas biodīzeļdegviela - vismaz 30% naftas daudzuma
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 
LV84TREL1060000541000Azartspēļu nodoklis
LV50TREL1060000542000Izložu nodoklis
LV32TREL1060000543100Vieglo automobiļu nodoklis
LV48TREL1060000543200Motociklu nodoklis
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 
LV80TREL1060000553100Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
LV96TREL1060000553200Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm
LV15TREL1060000553300Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu
LV31TREL1060000553400Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu
LV47TREL1060000553500Dabas resursu nodoklis par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu
LV63TREL1060000553600Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
LV79TREL1060000553700Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem
LV95TREL1060000553800Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem
Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis par naftas produktiem 
LV89TREL1060000567100Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem
LV08TREL1060000567200Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem
LV24TREL1060000567300Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem
LV40TREL1060000567400Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem
LV56TREL1060000567500Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss >=2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 C >=25 cSt
LV72TREL1060000567600Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem
LV88TREL1060000567700Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo
LV07TREL1060000567800Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo
LV23TREL1060000567900Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss <2 vai kinemātiskā viskozitāte 50 C <25 cSt, kā kurināmais
LV21TREL1060000569100Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss <2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 C <25 cSt
LV37TREL1060000569200Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem saskaņā ar likumu pievienots etilspirts vai tā atvasinājums ETBE
LV69TREL1060000569400Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota rapšu sēklu eļļas biodīzeļdegviela - līdz 30% naftas daudzuma
LV85TREL1060000569500Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota rapšu sēklu eļļas biodīzeļdegviela - vismaz 30% naftas daudzuma
Muitas nodoklis
Ievedmuitas nodoklis 
LV32TREL1060000611000Ievedmuitas nodoklis
LV32TREL1060000611000Pēcimporta audita piedziņas rezultātā iekasētais ievedmuitas nodoklis
LV95TREL1060000612000Ievedmuita lauksaimniecības precēm
LV61TREL1060000613000Antidempinga maksājumi
LV27TREL1060000614000Kompensācijas maksājumi
Izvedmuitas nodoklis 
LV17TREL1060000620000Izvedmuitas nodoklis
LV80TREL1060000621000Pēcimporta audita piedziņas rezultātā iekasētais izvedmuitas nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 
LV07TREL1060000820000Latvijas Bankas maksājumi
LV55TREL1060000830000Dividendes (maksājumi par valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanu)
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Valsts nodevas un maksājumi par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 
LV39TREL1060190911100Kancelejas nodeva tiesu iestādē
LV55TREL1060190911200Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs
LV71TREL1060190911300Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu
LV87TREL1060190911400Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā
LV80TREL1060000912000Nodeva par notariālās darbības veikšanu
LV46TREL1060140913100Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju
LV84TREL1060190913200Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā
LV55TREL1060220913300Nodeva par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju
LV19TREL1060190913400Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu
LV80TREL1060160913500Nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju
LV12TREL1060000914000Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem
LV40TREL1060130916000Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu
LV29TREL1060190917100Zemesgrāmatu kancelejas nodeva
LV39TREL1060000917200Nodeva par īpašumu tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
LV70TREL1060140918100Nodeva par pasu izsniegšanu
LV86TREL1060140918200Nodeva par personas apliecību izsniegšanu
LV05TREL1060140918300Nodeva par darbību veikšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
LV58TREL1060180918400Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu
LV81TREL1060110919100Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem
LV90TREL1060190919300Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību
LV46TREL1060230919400Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu
LV03TREL1060140919500Nodeva par informācijas saņemšanu no Valsts adrešu reģistra
LV41TREL1060190919600Valsts nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu
LV57TREL1060190919700Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu
LV51TREL1060140919800Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra
LV83TREL1060000919900Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju 
LV87TREL1060470921300Nodeva par speciālu atļauju (licenci) izsniegšanu darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā
LV32TREL1060000921400Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm
LV48TREL1060000921500Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai
LV18TREL1060160921600Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas
LV96TREL1060000921800Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva
LV15TREL1060000921900Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem
LV15TREL1060140922000Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu
LV63TREL1060150923000Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
LV89TREL1060110924000Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem
LV84TREL1060000929000Pārējās valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju
Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 
LV52TREL1060170931000Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva
LV11TREL1060000934000Izložu un azartspēļu valsts nodeva
LV80TREL1060190935000Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
LV10TREL1060160936100Cukura ražošanas pamatnodeva
LV26TREL1060160936200B cukura ražošanas nodeva
LV42TREL1060160936300Papildu cukura ražošanas nodeva
LV58TREL1060160936400C cukura ražošanas nodeva
LV35TREL1060000939000Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas
Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 
LV97TREL1060000960000Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas
Pārējās valsts nodevas 
LV41TREL1060130993000Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu
LV08TREL1060000994000Nodeva par muitas pakalpojumiem
LV77TREL1060190995000Nodeva par personas datu apstrādes sistēmu reģistrēšanu un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrēšanu
LV32TREL1060000999000Citas valsts nodevas
Sodi un sankcijas
Naudas sodi 
LV68TREL1060191010100Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes
LV62TREL1060141010200Naudas sodi, ko uzliek valsts policijas iestādes
LV94TREL1060001010300Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta iestādes
LV94TREL1060141010400Naudas sodi, ko uzliek Robežsardze
LV29TREL1060001010500Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde
LV59TREL1060121010600Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde
LV61TREL1060001010700Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes
LV31TREL1060161010800Naudas sodi par mežu resursiem nodarītiem kaitējumiem
LV93TREL1060001010900Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes
LV12TREL1060141011100Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta iestādes
LV88TREL1060101011200Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki
LV60TREL1060141011400Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija
LV98TREL1060191011500Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija
LV63TREL1060031011600Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
LV78TREL1060161011700Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
LV19TREL1060211011800Naudas sods par vides aizsardzības prasību regulēšanas tiesību aktu pārkāpumiem
LV95TREL1060171011900Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta inspekcija
Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām 
LV13TREL1060001020100Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
LV29TREL1060001020200Iemaksas no muitas iestāžu pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
LV44TREL1060001020900Pārējās iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 
LV45TREL1060001030000Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini 
LV24TREL1060241040000Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini
Naudas sodi par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem 
LV10TREL1060001051000Naudas sodi par ISPA projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem
LV73TREL1060001052000Naudas sodi par SAPARD projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
LV51TREL1060001201000Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums
LV46TREL1060001204000Valsts pamatbudžeta iestāžu un organizāciju saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšana
LV12TREL1060001205000Maksājumi par liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai
LV41TREL1060001207000Kredītiestāžu iemaksas no atgūtajiem zaudētajiem kredītiem
LV23TREL1060001208100Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc muitas iestādes pieņemtā lēmuma
LV39TREL1060001208200Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmuma dienesta institūciju (izņemot muitu) pieņemtā lēmuma
LV73TREL1060161208700Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas
LV54TREL1060001208900Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma
LV70TREL1060001209000Citi nenodokļu ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi 
LV07TREL1060171210200Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda
LV84TREL1060001210300Zaudējumu atlīdzība par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
LV51TREL1060001210700Ieņēmumi no trešā jaunā standarta (UMTS) mobilo telekomunikāciju licences izsoles
LV83TREL1060001210900Citi ieņēmumi
LV50TREL1060001211300Maksājums par ieturēto nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālajām atļaujām (licencēm) attiecībā uz precēm, kurām piemēro muitas proc.
LV05TREL1060171211400Ostu pārvalžu iemaksas
LV96TREL1060121211500Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas
LV37TREL1060171211600Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā
LV17TREL1060001211700Maksājums par konkursa nolikumu
LV84TREL1060161211800Maksājums par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu (licenci, makšķerēšanas karti)
LV03TREL1060161211900Kompensācija par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem
LV57TREL1060211212100Kompensācija par videi nodarītiem kaitējumiem
LV97TREL1060001212200Valsts amatpersonas labprātīga atlīdzība par valstij nodarīto zaudējumu
LV68TREL1060031212300Politisko organizāciju (partiju) saņemto pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījums valsts budžetā
Atlīdzība par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem par iepriekšējiem saimnieciskiem gadiem 
LV97TREL1060001251000Atlīdzība par ISPA projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem par iepriekšējiem saimnieciskiem gadiem
LV63TREL1060001252000Atlīdzība par SAPARD projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem par iepriekšējiem saimnieciskiem gadiem
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas
LV31TREL1060001310000Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
LV79TREL1060001320000Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
LV93TREL1060001331000Maksājumi no valsts pamatbudžetā ieskaitāmo nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
LV59TREL1060001332000Maksājumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un īpašuma nodokļa maksājumu pamatparāda kapitalizācijas(sadalāmi pašvaldību budžetiem un valsts budžetam)

Комментариев нет:

Отправить комментарий